آیا می دانستید دانشمند تاکنون با بیش از 40 شرکت دانش بنیان و 5 شرکت استارتاپی قرارداد داشته است.

خانواده دانشمند

دانشمند چشم کسب و کار شماست

پروژه های جاری
پروژه های موفق

جلوتر از دیگران حرکت کنید

c1
59

پروژه ی تبادل فناوری

c1
12571

شرکت های نوآور عضو شبکه

c1
92045

افراد نوآور عضو شبکه

c1
22

رویدادهای برگزار شده

c1
126

مشتریان

دانشمند؛ بستر تبادل فناوری و ارتباط بین سرمایه گذاران و تولیدکنندگان

با افراد و شرکت های نوآور داخلی و بین المللی

کسب و کارهای در سبد سرمایه

روند پذیرش

سرمایه­ گذاری هوشمند در شرکت­های دانش بنیان با هدف تجاری سازی محصول و ارتقا توان حضور در بازار

و از سوی دیگر کمک به جوانان مستعد، نخبه و صاحب ایده

کار ما در دانشمند است

دستاوردها و رخدادها

آرشیو